Liefde van God

3. DERDE WET

JEZUS CHRISTUS IS GODS ENIGE ANTWOORD OP HET PROBLEEM VAN DE ZONDE. DOOR HEM KUN JIJ GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET JOUW LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.

HIJ STIERF VOOR ONS “God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8).

HIJ STOND OP UIT DE DOOD
“Christus is gestorven voor onze zonden . . . Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de schriften, en Hij is verschenen aan C�phas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd . . .”

(1 Corinthiers 15:3-6).

HIJ IS DE ENIGE WEG
Jezus zei: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus, te zenden om in onze plaats te sterven aan het kruis.

Dat je dit allemaal weet, is niet voldoende . . .