Liefde van God

2. TWEEDE WET

DOORDAT DE MENS ZONDIG IS, HEEFT HIJ HET CONTACT MET GOD VERLOREN. DAARDOOR KAN HIJ GODS LIEFDE EN GODS PLA

MET ZIJN LEVEN NIET KENNEN EN BELEVEN.

 

DE MENS IS ZONDIG
“Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23). De mensen werden als vrienden van God geschapen. Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Daardoor werd het kontakt met God verbroken. Die eigenzinnigheid – de Bijbel noemt het zonde – wordt gekenmerkt door aktief verzet of passieve onverschilligheid.

ZONDER GOD
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood” (geestelijk gescheiden zijn van God) (Romeinen 6:23).

God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaar gescheiden. Veel mensen proberen steeds door eigen prestaties (zoals: zo goed mogelijk leven, ieder het zijne geven en allerlei levensbeschouwingen) God te bereiken en het overvloedige leven te vinden.

De derde wet geeft ons de enige mogelijkheid de kloof te overbruggen . . .