Liefde van God

1. EERSTE WET

GOD HEEFT JOU LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET JOUW LEVEN (De aangehaalde teksten uit de Bijbel kunt u het best nog eens in hun verband nalezen).

GODS LIEFDE
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”
(Johannes 3:16).
GODS PLAN
Jezus zei: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed ” (een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10).Hoe komt het dat de meeste mensen dit leven in overvloed niet kennen?