Nederlandse les

Elke dinsdagmiddag van 12:30-14:30 uur (behalve schoolvakanties) wordt er Nederlandse les gegeven in het ICF gebouw door Willie Berghuis (gecertificeerd NT2 docent), geholpen door een aantal andere vrijwilligers.

Voor wie? De lessen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die anders geen mogelijkheid hebben om Nederlandse les te volgen. Er komen bv  mensen uit het AZC, mensen die geen lening bij DUO kunnen krijgen, mensen die vrijgesteld zijn van inburgeringsplicht vanwege gezondheid of leeftijd. Inmiddels is het een groep prachtige mensen uit verschillende landen, o.a. uit Irak, Afghanistan, Syrië, Indonesië, Soedan, en Iran.

Welk niveau? Het niveau is van beginners tot ongeveer A2 (niveau wat nodig is voor inburgering)

Hoe verloopt de les? Bij binnenkomst staat de koffie en thee klaar en begroeten we elkaar. We gaan rondom de grote tafel zitten en nemen dan eerst tijd om samen te bidden en we luisteren naar een Bijbelverhaal of tekst, soms leren we samen een lied.

Waar mogelijk maken we verbinding met de actualiteit.

Vervolgens gaan we uiteen in niveaugroepjes: onder begeleiding van een vrijwilliger gaat elk groepje aan de slag met een lees – of spreekopdracht.

Aanmelden? Aanmelden is niet nodig: belangstellenden kunnen gewoon op dinsdagmiddag binnenkomen.

Informatie Voor informatie kunt u bellen of mailen met Willie Berghuis:

willieberghuis@gmail.com / 06-24932034