Missie en Visie

Oase’s doel is:
-een liefdevolle gemeenschap zijn, waar
-mensen dorstlessen, geestelijke voeding, en heling en herstel ontvangen, om
-Gods koninkrijk te verkondigen.

In deze zin vind u tevens de drie pijlers terug waar we ons als kerkgemeenschap op richten:
-Intimiteit (met andere mensen en met God zelf).
-Identiteit (Leren kennen van je identiteit in Christus en alles wat daaruit voortvloeit).
-Autoriteit (vanuit je identiteit in Christus, Zijn naam God als vader en Jezus als verlosser bekend maken.