Kledingbeurs

Wat is de Inkoopkast? De Inloopkast is een event van Grace Church in samenwerking met Oase waarbij we, tegen hele kleine prijsjes 2e hands kleding verkopen, maar daarbij vooral ook tijd willen nemen om onze gasten te ontmoeten en te leren kennen. De gasten worden uitgenodigd voor een kopje koffie en een praatje. Rondom lunchtijd is er een sandwichlunch voor gasten en medewerkers.

De Inloopkast is op een zaterdag van 10:00-13:00 uur.

Waarom? Het gebouw van Oase/Grace Church staat in de multiculturele wijk Liendert. We willen onze buren graag leren kennen en tot zegen zijn voor mensen met een kleine beurs.

Waar? De Inloopkast wordt gehouden in het ICF gebouw, Liendertseweg 114 Amersfoort.

Hoe vaak? Voor het organiseren zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Mede afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers wordt de Inloopkast 4 tot 6 keer per jaar georganiseerd.

Hoe wordt hier bekendheid aan gegeven? In de week voor de geplande datum wordt er geflyerd in de buurt. Ook in het  AZC wordt een flyer opgehangen.

Hoe komen we aan de kleding? De kleding wordt voornamelijk ingebracht door leden van de moederkerken.

Wat doen we met de opbrengst? Met de opbrengst kunnen we de onkosten betalen: het drukken van flyers en de lunch.

Wat doen we met overgebleven kleding? De overgebleven kleding gaat naar een Dorcas kringloopwinkel.

Mee helpen? Voor het organiseren van de Inloopkast hebben we veel mankracht nodig: voor het sorteren van de kleding, het opzetten, verzorgen van de lunch en het opruimen na afloop. Tijdens de Inloopkast willen we graag echt tijd hebben voor onze gasten, daar hebben we ook gastheren/dames voor nodig.

Mocht je willen meehelpen: neem contact op met: Rana of Walid