Giften

ICF-Oase is deels afhankelijk van giften. U kunt ICF-Oase steunen met een eenmalige gift of periodieke giften. Deze kunt u overmaken op:

Bankrekeningnummer NL63RABO0155662678 t.a.v.: Classis Amersfoort GKV o.v.v.: gift ICF-Oase ICF Amersfoort is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Belastingdienst afgegeven aan de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Giften aan ICF Amersfoort zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting