Geschiedenis

De geschiedenis van Oase

Door het ontstaan van ICF-Amersfoort begin 2007 werd een droom werkelijkheid. Evangelisatie gericht op allochtone Amersfoorters die God niet kenden. Met allereerst focus op de Engelstalige allochtonen veelal uit Afrikaanse landen, waardoor Grace Church ontstond.

Toen in 2009 een missionair werker werd aangenomen van Syrische afkomst, kon daarnaast ook gestart worden met het bereiken van mensen uit het islamitisch cultuurgebied, vooral Arabischsprekend. En zo ontstond in de loop van 2010 een kleine groep mensen die elke week bij elkaar kwamen op de dondermiddag en later op de woensdagavond. Al snel was er het verlangen om ook als gemeente te starten. Begin 2011 startten de eerste echte voorbereidingen hiervoor. Gebed, brainstorm en daarna praktische zaken. En het vaststellen van onze visie:

We willen een liefdevolle gemeenschap zijn waar mensen dorstlessen, geestelijke voeding en heling en herstel ontvangen om Gods Koninkrijk te verkondigen

Uiteindelijk was op 4 september 2011 de eerste kerkdienst een feit in basisschool De Regenboog (Schothorst). Oase was een feit.

In december 2011 werden twee oudsten ingezegend en gezalfd voor hun bediening. Zij maakten deel uit van het leiderschapsteam dat eerst met drie en daarna met vijf personen sterk leiding gaf aan de gestaag groeiende gemeente. Een derde oudste volgde in 2014.

Oase samenkomst in de Regenboog school

De doopdiensten werden gehouden in de Immanuelkerk omdat De Regenboog hiervoor te klein was. Pas na de verhuizing in juni 2014 naar de huidige locatie, Liendertseweg 114, kon het dopen ook in het eigen gebouw plaatsvinden. Vanaf 2011 tot heden zijn er in totaal 45 mensen, jong en oud, gedoopt. En zo groeide Oase langzaam maar gestaag van circa 16 leden bij het ontstaan naar nu ruim 100.

We bidden dat God dit aantal blijft uitbreiden en vooral door nieuwe dopelingen, omdat dit elke keer weer een gered mensenleven betekent!