Home

Geschiedenis

Door het ontstaan van ICF-Amersfoort begin 2007 werd een droom werkelijkheid. Evangelisatie gericht op allochtone Amersfoorters die God niet kenden... Lees meer

Kerkdiensten

Elke zondag is iedereen vanaf 09:30 uur welkom in ons gebouw aan de Liendertseweg 114, 3815 BJ Amersfoort... Lees meer

Inloop Maaltijd

Elke laatste woensdag avond van de maand, is er een inloop maaltijd in het kerkgebouw (Liendertseweg 114)... Lees meer

Oase  is een multiculturele kerkgemeenschap in Amersfoort die bestaat uit en zich richt op mensen die afkomstig zijn uit landen die onder het islamitisch cultuurgebied vallen. Onze samenkomsten zijn dan ook tweetalig: Nederlands en Arabisch. Wij willen een open gemeenschap zijn die God als Vader en Jezus als Verlosser wil kennen, dienen en bekendmaken. Jezus is voor ons gestorven om al onze zonden op zich te nemen, ons een nieuwe identiteit als kind van God te geven, en een eeuwig leven in Hem. Zoals verwoord in het Evangelie van Johannes,  hoofdstuk 1: 12 en 13:

“Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God.” 

Ongeacht de situatie waarin u zich bevindt, christen bent of niet; u bent van harte welkom!